Fakulteti u Crnoj Gori sa preduzećima za vježbu

R.br. Ustanova / Adresa Grad / Tel.
1. Ekonomski fakultet, UCG, PodgoricaPodgorica
Jovana Tomaševića 37, 81000 Podgorica020/241-138