Ustanove u Crnoj Gori sa preduzećima za vježbu

R.br. Ustanova / Adresa Grad / Tel.
1. Obrazovni centar "Pamark"Podgorica
NOVAKA MILOŠEVA 6+382 20 230526